P.S.

Ve všech oborech lidské činnosti došlo k významnému pokroku a zvláště v technice byly uskutečněny pravé divy. Avšak před houslemi jakoby se zastavil čas. To proto, že jejich konstrukce , kterou vyvinuli skvělí italští houslaři před 400 léty, je po všech stránkách dokonalá…
(František Skokan „Svět houslí“ 1965)

Jako zajímavost se uvádí, že se housle objevily v době Leonarda da Vinci (1452-1519). Existují jeho náčrtky houslí, jež vycházejí z přísně matematických vztahů optimálních dimenzí (100+1 zahraničních zajímavostí, 1977)

Dnes ale panuje názor, že housle, i když se objevily jakoby náhle, nejsou dílem jedince, ale výsledkem prací mnoha neznámých houslařů.