Použité prameny a literatura

1) Dr. Čeněk Strouhal – Akustika (nákladem Jednoty Českých matematiků, Praha 1902)

2) Prof. Dr. Karl Fuhr – Die Akustischen Ratsel der Geige (Verlag Friedrich Hofmeister, Franfurt am Main 1958)

3) Ing. František Najmon, Dr. Alexandr Buchner – Hudební nástroje 1968-73, časopisecké články

4)RNDr. Antonín Špelda DrSc. – Hudební akustika (Pedagogické nakladatelství Praha, 1978)

5)Dr. Boleslav – Rozhovory s akustikem Výzkumného ústavu TESLA 1985-87.

6)František Skokan – Svět houslí (Státní hudební vydavatelství ,1965)

7)René Morel – houslař (článek z časopisu „Lutherie“, presentován na New York Viola Society)