Ohlasy na metodu

Ke zveřejnění metody seřizování houslí na jejich optimum se objevily různorodé ohlasy. Ohlasy kladné i takové ty neurčité, opatrné nesmělé. Ale ty druhé určitě přibudou. Objeví se jistě i námitky. Žijeme přece v "Česku" a zde se i malý úspěch neodpouští.

Námitky takového druhu jako - že to už se dávno ví, zná, dělá a že to není nic nového.
Co proti tomu dělat?
Nejlépe nic…

Každý z těch, kdo by takové námitky vznášel, měl možnost se k tomu všemu sám dopracovat. Mohl to jako první publikovat. Mohl to už dávno používat. Ale nestalo se tak. Potvrdila to i moje konečná kontrola před uveřejněním, kdy si houslisté nechávali akustické úpravy dělat jinde a pak se případně vraceli ke mně, kdy já si mohl ověřit stav seřízení jejich nástroje. Navíc tato metoda seřizování má pro svou původnost desítky svědků mezi houslisty, pedagogy i žáky. *)

Po dobu delší než 25 roků jsem o této metodě nemluvil, nikomu ji nesděloval, protože by bývalo bylo lehké proti ní vznést onu námitku, zejména před jejím publikováním.

Až nyní na konci mé houslařské činnosti jsem metodu zveřejnil, publikoval. Tím jsem si v minulosti možná ušetřil řečí nějákého malého českého človíčka a mým žákům a příznivcům jsem umožnil v klidu a radosti metodu seřizování využívat a pro budoucnost na ní i případně pracovat, pokračovat.

*) A k tomu navíc jěště otázka: "viděl někdy někdo - před uveřejněním této mé metody - v houslařské dílně váhy s přesností na 0,1g pro potřeby houslařské práce?" (Lépe řečeno "Analytické váhy")