Krk a hmatník

Při usazení krku do korpusu nástroje musíme dodržet určité zásady, míry a rozměry. Krk musí být zasazen do korpusu tak, aby přesně sledoval podélnou osu nástroje, aby příčný náklon byl vodorovný a podélný sklon takový, aby hmatník na něm přiklížený umožňoval pohodlnou hru bez únavy levé ruky. Správný podélný sklon také umožňuje zhotovit kobylku dostatečné výšky. Tato výška dává při rozkladu sil působících na kobylku potřebný kolmý tlak na vrchní desku jako akusticko motorickou sílu. Musí být snahou houslaře, aby tento tlak byl optimální, což souvisí s tloušťkou desky, zmíněnou výškou kobylky a napětím strun. Míra patky krku zasazeného do korpusu přečnívá nad vrchní desku obvykle 4 až 5mm. Správný podélný sklon je pak ten, který po prodloužení povrchové přímky hmatníku až ke kobylce dává na ní míru 26 až 26,5mm od desky při výšce její klenby kolem 15mm.