HOUSLE, HOUSLAŘSTVÍ, ŽÁCI A UČITEL

(HOLD MÝM ŽÁKŮM)

Moji žáci se určitě často někde zmiňují o názorech, které mám na stavbu houslí, kvalitu zvuku a na neobvyklou metodu výchovy adeptů houslařského řemesla, uměleckého řemesla, či chcete-li – umění…
Těch několik dnes už hotových houslařů, dříve žáků a před tím naprostých laiků, snilo kdysi o tom poznat housle v jejich podstatě a v jejich tolikrát řečeném tajemství.
Následkem různých životních náhod se to těmto lidem splnilo. Zárodkem všeho bylo, ale naše vzájemné seznámení a poznávání…
S prvním žákem jsem se seznámil přes mého dlouholetého přítele a houslistu ze Salzburského orchestru, druhého jsem poznal přes mého známého v Praze a třetí se ke mně náhodně dostal přes webové stránky na internetu a požádal o setkání.
Nic by to ale bývalo neznamenalo a nestali by se mými žáky, kdyby neměli tak velikou snahu poznat vše kolem houslí.Navíc to byli dobří a sympatičtí lidé.
Mou skrytou a přísnou podmínkou ovšem bylo, aby mimo to posedlé chtění měli také potřebné vlastnosti pro houslařskou práci. Už v roce 2003 jsem totiž začínal také se skupinou nadšenců, ale tehdy se to rozplynulo do ztracena, právě pro ty potřebné vlastnosti k houslařské práci. To znamená manuální zručnost a schopnost její improvizace, trpělivost a pokoru a po celou dobu učení žádné „ego“. To ego, které se po začátcích práce vkrádá žákům na mysl a zavádí je na scestí. K tomu jsem jim říkával – až se naučíte a vstřebáte to, co vám mohu předat a co vlastně toužíte poznat – pak už záleží jen na vás, jak chcete a budete pokračovat. Ale dokud budete mými žáky a třeba i potom dál pod mým vlivem, pak musíte respektovat moje názory na stavbu houslí, na intenzitu zvuku a širokou barevnost tónů.
Ten už zmíněný můj neobvyklý metodický postup pro získání potřebných houslařských znalostí vznikl v důsledku vlastních učňovských zkušeností.
Trvalo mi totiž 10 let, včetně let učňovských, než jsem začal vnímat housle tak, jak jsem cítil, že bych je vnímat chtěl. Naproti tomu moji žáci už ke konci druhého roku učení postavili každý svůj první nástroj, kvalitou shodný s mým, když před tím prošli 1. a 2. učební etapou.
Jak jsem už popsal jinde moje vyučovací metoda je založena na 3 ročních etepách sestávajících z následujícího:

• 1. Etapa - zakoupení těch nejobyčejnějších a nejlacinějších houslí. Ty se otevřou, provede se rozbor chyb, které na nich jsou, udělají se potřebné opravy a úpravy a housle se tzv. zavřou. V této etapě se také někdy mění starý lak za nový nebo se jen opravuje. Výsledkem je, že upravené housle hrají vždy o mnoho lépe než jaké byly v původním stavu.
• 2. Etapa – v této etapě na základě poučení a zkušeností z 1. etapy, se staví housle z polotovarů, kde už je hodně nové samostatné práce a zhotovuje se věnec lubů.
• 3. Etapa - ve třetí etapě, už plně obeznámen s problematikou houslí, staví žák nástroj z masivu, tzn. ze štípaných klínů smrkového a javorového dřeva a hlavici s krkem z hranolu javoru.

Tento metodický postup jsem volil proto, aby žák nebyl odrazován těžkostmi 3.etapy a naopak aby jeho zvědavost pro každou další etapu vzrůstala.
Ale už po 2. etapě jsou žáci vlastně vyučení houslaři. Jsou seznámeni se vším, co pro stavbu houslí potřebují, včetně toho, jak dosáhnout silného a barevného zvuku, který je pro mne prioritou veškerého houslařského snažení.
Už první zkoušení houslí z této 2. etapy bylo podrobeno přísným kriteriím profesorů a houslistů z pražské Hudební akademie muzických umění a po pravdě řečeno – oceněno velkým uznáním.
Charakteristika mých žáků je zajímavá tím, že se náhodně sešli lidé muzikálně fundovaní. První přihlášený žák byl v té době ještě studujícím na Karlově univerzitě obor housle a hudební nauka, kde housle studoval u profesora docenta Tomáška. Dnes už je magistr a absolventský koncert z poloviny odehrál na housle, které sám postavil. Druhý přijatý žák je absolventem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně – obor pozoun a skladba, a klavír a housle mu nejsou cizí. Třetí žák vystudoval vysokou školu elektrotechnickou se zaměřením na speciální měření, ale housle miluje a amatérsky dobře ovládá. Čtvrtý žák po vyšší průmyslové škole přišel do styku s vývojem reproduktorů a akustikou. Housle také dobře ovládá. Jejich věk je vzhledem k žákovskému stavu také zajímavý. Prvnímu je 30 roků, druhému 64 a třetímu 64 roků a čtvrtému je 40 roků. Prostě důkaz, že i v těchto létech lze docílit – jak je vidět – mnoho…
A tak tato takto vzniklá skupinka lidí stejně zaměřených, stejně v oboru houslí pracující, představuje jakousi „školu“ udávající směr, a to směr k řešení akustických problémů houslí, jakožto záležitosti naprosto prioritní. Já jako učitel vždy všem zdůrazňuji, že upřednostňuji řešení akustiky nástroje tedy mohutný zvuk a barevnost tónů, i když řemeslné provedení nástroje musí být také na úrovni.
V nedávné minulosti jsem se zamýšlel nad tím, zda moje 35 leté zkušenosti obecně předat, zda by mohly někomu usnadnit cestu k pracovním výsledkům a jestli vůbec by byl o ně zájem. Zjistil jsem, že zájem jako zvědavost by byl, a tak předat dál mnou získané zkušenosti rozhodl můj pokročilý věk…
Moji žáci, dnešní už houslaři, naplnili moje neurčité očekávání, že snad moje práce by mohla mít pokračování, které bych mohl ještě nějaký čas sledovat a prožívat. Jsem za to vděčen jako za jednu z nemnoha životních radostí, která se přenáší i na mé žáky v opačném směru. Symbioza povah, názorů a pracovního zaměření dává tomu všemu hodnoty, které nelze nepocítit.

Vzdávám proto hold mým žákům za to, že chtěli a nadále chtějí poznávat tajemnosti kolem houslí, a že na této cestě mají vynikající výsledky.

A na závěr ještě opakuji moje motto z původní webové publikace, které nastiňuje tu všudypřítomnost pocitu tajemna…
„Housle jsou jedním z nejgeniálnějších výtvorů lidského ducha ve své jednoduchosti a nemožnosti na nich cokoli při jejich dokonalosti změnit k lepšímu ...“

Houslař Václav Lanc houslelanc@gmail.com

A jeho žáci:
Houslař Pavel Vojta, Praha, člen Cechu houslařů Pražských (houslevojta@gmail.com)
Houslař Josef Schramhauser, Praha, člen Cechu houslařů Pražských (jsramka@centrum.cz)
Houslař Petr Přidal, Praha (adlerp@centrum.cz)
Houslař Jan Vávra, Praha (vavra@lifefood.cz)

Praha, Duben 2012