Dodatky k houslové části

Předkládané názory, poznatky a doporučení pro stavbu houslí lze s určitými úpravami použít i při stavbě viol a violoncell.

Viola

Její stavba je považována za problematickou. Týká se to jak rozměrů korpusu, tak délky /menzury/ strun, znělosti struny „C“, barvy struny „A“ i celkového violového charakteru. Velkou chybou při stavbě violy je, že si houslař – ačkoliv to ví – neuvědomuje, že jde spíše o nástroj basové sekce, a že tudíž tloušťky desek nemohou být dělány znatelně větší než u houslí. Tloušťka vrchní desky by neměla být o mnoho větší než 3mm a tloušťka spodní desky než 4mm. Délka struny je rozhodujícím činitelem dobré violy. Neměla by být větší než 365 až 370mm, bez ohledu na velikost korpusu obvyklých viol v délce 390 – 420mm. Podle této délky struny dělat pak menzuru vrchní desky a délku krku. Znělost struny „C“ a struny „A“, která nikdy nesmí znít jako struna „A“ na houslích, se dosáhne zpracováním desek tak, jak je popsáno v části pro housle s tím, že zde neplatí stejný způsob stanovení tlouštěk desek a jejich vzájemného poměru jako u houslí. Osvědčená výška trámce je 12 až 13mm a jeho tvarování má probíhat jako u houslí. Osvědčená výška lubů je 36 až 38mm. Míra vyčnívající části patky krku nad vrchní deskou je 5 až 6mm a správný sklon krku je ten, který po prodloužení povrchové přímky hmatníku až ke kobylce dává na ní míru 31 až 32mm od desky při výšce klenby kolem 16 až 17mm.
Velikost hodnoty korpusu violy pro seřízení do rovnice x . y = 1 je 1,5 až 1,9, takže rovnice pro seřizování violy je pak x . y = 1,5 až 1,9 max. podle velikosti korpusu.

Violoncello

Při jeho stavbě je důležitá správná velikost menzury strun. Měla by být 69cm, při délce krku 28cm a menzuře vrchní desky 40cm.Míra vyčnívající části patky krku nad vrchní deskou je 20mm. Správný sklon krku je ten, který po prodloužení povrchové přímky hmatníku až ke kobylce dává na ní míru 78 až 80mm při výšce klenby přibližně 27mm. Vrchní deska by neměla být silnější než 5 až 6,5mm a spodní deska 6 až 7,5mm, při obvyklé kvalitě houslařského dřeva. Desky lze zpracovávat podle popisu v houslové části. Také zde neplatí stejný způsob stanovení tlouštěk desek a jejich vzájemného poměru jako u houslí.
Velikost hodnoty korpusu violoncella pro seřízení do rovnice x . y = 1 je 140 až 150, takže rovnice pro seřizování violoncella je pak x . y = 140 až 150 max. podle velikosti korpusu.