Basový trámec

Délka basového trámce by neměla být nikdy delší než 7/9 délky ochvějné plochy desky mezi špalíky. Při větší délce trámce je deska při chvění omezována.
Výška basového trámce by měla být 10 až max. 12mm, podle struktury dřeva a tloušťky desky. Staří italští mistři dělali trámce často nízké, tak kolem 8 – 10mm.
Střední část basového trámce, která má největší výšku, by neměla být delší než 25 až 30mm.
Tvarování basového trámce by mělo sledovat dělení 1:2, a to tak, aby výška konce trámce byla v poměru 1:2 k výšce poloviny horní části trámce, a ta zas ve stejném poměru 1:2 k výšce střední. U dolní poloviny trámce stejně.
Příklad: Horní konec trámce 3mm, v polovině horní části
6mm, střed trámce 12mm, v polovině dolní části
6mm, dolní konec trámce 3mm.

Výška basového trámce je často diskutována pro její důležitost, neboť při ohybových výpočtech výška roste s třetí mocninou (mechanika – pevnost, pružnost).
Můj názor na řešení výšky basového trámce je ten, že jeho výšku lze snižovat až na rozměr, kdy trámec přestává být pod levou nožičkou kobylky pevný – stabilní. Tento bod – stav poskytuje ještě dostatečnou podpěru levé nožce kobylky, a přitom je odstraněna přebytečná váha trámce existující v jeho přebytečné výšce, což podporuje akustickou pružnost desky.